Domy przy ul. Księcia Jaremy w Olsztynie to zespół 7 budynków w zabudowie bliźniaczej położonych w granicach administracyjnych miasta, w nowej części prestiżowego osiedla Gutkowo. Jest to kameralne osiedle, z jednej strony otoczone terenami zieleni naturalnej oraz lasów, a z drugiej strony z perspektywą doskonałego, szybkiego dojazdu do centrum miasta w ramach realizacji budowy ulicy Nowobałtyckiej (rok 2017).
Wszystkie realizowane budynki posiadają kompletne wykończenie: tynki wewnętrzne, instalacje elektryczne, instalacje wodociągowe, instalacje kanalizacji sanitarnej oraz instalacje centralnego ogrzewania wraz z kotłem i grzejnikami. Każdy z budynków posiada wykończoną, zagospodarowaną i ogrodzoną działkę wraz z wykończonymi tarasami oraz podejściami i podjazdami z kostki polbrukowej. Są to budynki o funkcjonalnym rozkładzie pomieszczeń, realizowane według nowej technologii budowy, z nowymi energooszczędnymi standardami do tzw. szybkiego zamieszkania.
Powierzchnia poszczególnych segmentów waha się od 133 m2 do 138 m2. Powierzchnia działek od ok 300 m2 do ok 470 m2.

Lokalizacja

Domy w zabudowie bliźniaczej przy ul. Księcia Jaremy, to świetne miejsce do zamieszkania: nowa część osiedla domków jednorodzinnych na obrzeżach miasta, objęta planem zagospodarowania przestrzennego wśród lasów i jezior. Zespół realizowanych domów leży w wyjątkowym miejscu, gdyż częściowo otoczone jest lasem i terenami zieleni (niektóre działki wręcz graniczą ze ścianą lasu) i jednocześnie leży u stóp głównej drogi dojazdowej do centrum miasta (ul. Bałtycka), zapewniając tym samym szybki, wygodny wyjazd z osiedla. W bliskiej perspektywie (rok 2017) budowa ulicy Nowobałtyckiej, a wraz z nią budowa chodników, ścieżki rowerowej oraz dla ruchu samochodowego – budowa dwupasmowej drogi zaczynającej się od miejsca specjalnego lewoskrętu do osiedla, a kończącej się w centrum miasta (rondo Schumana-Grunwaldzka-Artyleryjska).
Najbliższy sklep od osiedla to tylko 200 m. Przystanek komunikacji miejskiej to odległość ok 150 m. Szkoła, przedszkole to odległość ok 700 m – dojście nowowybudowanym chodnikiem w ramach realizacji ul. Nowobałtyckiej (rok 2017), bez przekraczania ulicy Bałtyckiej.

W perspektywie budowa ulicy Nowobałtyckiej, chodników oraz specjalnego zjazdu.

  • Szeroka dwupasmowa jezdnia od wyjazdu z osiedla, do samego centrum miasta.
  • Dwukierunkowa, szeroka ścieżka rowerowa zaczynająca się od wyjazdu z ulicy Księcia Jaremy, łącząca się z pozostałą siecią ścieżek w mieście.
  • Szeroki dwumetrowy chodnik dla pieszych zaczynający się od ulicy Księcia Jaremy.

Zapraszamy również do zapoznania się z koncepcją projektową poszczególnych fragmentów ulicy Nowobałtyckiej:

W niedalekiej przyszłości, rozpocznie się budowa całkowicie nowej trasy łączącej osiedle przy ulicy Księcia Jaremy w Gutkowie z centrum miasta. Na początku listopada 2015 została podpisana umowa na wykonanie szczegółowego projektu ulicy Nowobałtyckiej. Nowo wybudowana trasa będzie obejmować tereny od wiaduktu kolejowego koło stacji benzynowej Orlen, dalej będzie biegła stroną północną wzdłuż torów kolejowych PKP, a skończy się na granicy miasta wraz ze specjalnie zaprojektowanym zjazdem w ulicę Księcia Jaremy. W myśl miejskiej koncepcji, nowowybudowana trasa ma być drogą o dwóch jezdniach po dwa 3,5 metrowe pasy ruchu. Dodatkowo trasa będzie wyposażona w 3m dwukierunkową ścieżkę rowerową oraz 2m chodnik dla pieszych. Oznacza to, że wyjeżdżając bezpośrednio z osiedla, znajdziemy się na początku nowoczesnej trasy prowadzącej szybko, bezpośrednio, bezkolizyjnie do samego centrum miasta. Dzięki nowopowstałej trasie, osiedle przy ulicy Księcia Jaremy w Gutkowie będzie jednym z najlepiej skomunikowanych osiedli w mieście.

Wizualizacja ulicy Nowobałtyckiej

Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacją ulicy Nowobałtyckiej, udostępnioną przez Urząd Miasta Olsztyna.

Plan zagospodarowania

Domy w zabudowie bliźniaczej przy ulicy Księcia Jaremy, budowane są na terenie, który na podstawie uchwały Nr XX/280/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2003 roku, został objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że na nowo powstającym osiedlu został zapewniony odpowiedni ład przestrzenny z ściśle określonymi możliwościami zabudowy z zaplanowanymi ulicami i dojazdami.

Działki od strony południowej graniczą z terenami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego jako:
ZN 2: zieleń naturalna, z możliwością przekształceń w celu przystosowania do potrzeb rekreacji sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.
LS: istniejący las
Działki od strony północnej graniczą z terenami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego jako:
ZI: tereny niezabudowane, z dopuszczeniem lokalizacji ekranów akustycznych, związane z istniejącymi sieciami, możliwe częściowe zagospodarowanie pod zieleń izolacyjną, oddzielającą projektowaną zabudowę od ulicy Bałtyckiej.

Na terenach, gdzie nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania, istnieje swego rodzaju samowolka ładu przestrzennego, a mieszkańcy takich terenów nigdy nie mogą wykluczyć na przykład takiej sytuacji, że sąsiadujący dom jednorodzinny zostanie nagle wyburzony a na jego miejscu powstanie blok wielorodzinny, czy zakład produkcyjny lub inna niespodziewana zabudowa. Uchwalony plan zagospodarowania dla terenów przy ulicy Księcia Jaremy w Gutkowie, wyklucza zaistnienie wyżej opisanej sytuacji. W uchwalonym planie ściśle określono rodzaj zabudowy, jej intensywność oraz wskazano tereny wykluczające zabudowę, przeznaczone pod zieleń czy las. Tym samym zapewniono harmonijny, uporządkowany rozwój osiedla o charakterze typowo mieszkaniowym z zabudową wolnostojącą, o cechach luźnej, przestrzennej zabudowy. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego gwarantuje nam, że na danym terenie nie powstanie nic innego poza tym co zostało już określone.

Jak budujemy

W realizowanych przez nas budynkach, duży nacisk kładziemy na jakość materiałów, które ściągane są z „górnych półek”, oraz szczególnie dbamy o funkcjonalność i użyteczność samej konstrukcji budynku. Elemety takie jak stropodach, przez który są z reguły największe straty ciepła jest wyjątkowo dobrze docieplony 30 cm warstwą wełny. Wszystkie okna trzyszybowe o wysokich parametrach izolacyjności. Ściany zewnętrzne docieplone 15 cm warstwą izolacji, a sam budynek posiada zwartą konstrukcję, zapewniając w przyszłości niskie koszty eksploatacji. Pomiędzy poszczególnymi segmentami zastosowano specjalną ścianę z warstwą dylatacyjną, która zapewnia optymalne wygłuszanie wszelkich hałasów.

Dach wykończony dachówką BRASS, rynnami stalowymi LINDAB, a od strony wewnętrznej wykończony płytami gipsowo-kartonowymi oraz wyjątkowo grubą 30 cm warstwą izolacji z wełny mineralnej.
Ponadto, w warstwie poddasza zastosowano specjalną nowoczesną membranę dachową o wysokich parametrach paroprzepuszczalności. Zdarza się jednak, że jeszcze w dzisiejszych czasach w nowo wznoszonych dachach błędnie stosuje się jako jedną z warstw – papę izolacyjną – która nie przepuszcza pary wodnej powodując tym samym niebezpieczne i destrukcyjne gromadzenie się wilgoci. Środkiem zaradczym jest wówczas stosowanie przerwy wentylacyjnej, która odprowadza gromadzącą się wilgoć, ale skutecznie też wychładzając i wywiewając ciepło z pomieszczeń.

Zastosowane nowoczesne rozwiązanie – specjalna folia paropszepuszczalna – automatycznie odprowadza wilgoć, która w czasie normalnego użytkowania pomieszczeń dostaje się w warstwę izolacji z wełny. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nagromadzona wilgoć jest na bieżąco odprowadzana na zewnątrz budynku, warstwa izolacji jest zawsze sucha a pomieszczenie nie wychładza się. Tym samym poddasze utrzymuje najwyższe parametry izolacyjności, a użytkownicy czerpią korzyści z zaoszczędzonej energii.

Specjalna 125 cm ścianka kolankowa na poddaszu umożliwia swobodne korzystanie z pomieszczeń i optymalne ich zagospodarowanie.
Często w nowo projektowanych budynkach, normą jest ścianka kolankowa na poziomie 70 cm. Wówczas, pomimo dużej powierzchni podłóg – poddasze jest nieustawne i po prostu niewygodne w użytkowaniu . Konstrukcja o wysokiej ściance kolankowej – 125 cm – umożliwia w pełni korzystanie z poddasza oraz daje poczucie przestrzeni i komfortu.

Pomiędzy sąsiadującymi tarasami wykonana specjalna oddzielająca murowana ściana pozwalającą zachować spokój i poczucie intymności.
Jest to ściana posadowiona na fundamencie w gruncie, wykończona tynkiem mineralnym, która skutecznie niweluje hałasy z sąsiedniego tarasu. Przy wznoszeniu oddzielającej ściany, zadbano aby została odizolowana od ścian konstrukcyjnych budynku, tak aby nie tworzyła mostku termicznego i nie wpływała na niepotrzebna stratę energii cieplnej.

Ściana zewnętrzna wykonana z bloczków SOLBET o grubości 24 cm, ocieplona grubą, 15 cm warswtą izolacji z płyt styropianowych.

Ściana pomiędzy segmentami specjalnie zaprojektowana o grubości 38 cm ze specjalną warstwą wygłuszającą.
Ściana taka, ze specjalną warstwą dylatacji, znacząco obniża poziom przedostawania się hałasu z sąsiedniego segmentu. Fizycznie oddzielone ściany nie przenoszą drgań i tym samym w odróżnieniu od grubej pojedynczej ściany, skutecznie eliminują przedostawanie się dźwięku.

Wszystkie okna łącznie z oknami połaciowymi wyposażone w specjalny termoizolacyjny pakiet trzyszybowy.
Największe straty ciepła w budynkach jednorodzinnych z reguły występują przy oknach i szybach. Zastosowane trzyszybowe okna są bardzo energooszczędne, znakomicie wygłuszają wszelkie hałasy z zewnątrz i przede wszystkim korzystnie wpływają na rachunki za ogrzewanie.

Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne wykończone gładzią szpachlową. Są to tynki zdrowe, oddychające oraz wyjątkowo wytrzymałe na wszelkie uderzenia. Ponadto tynki takie, dzięki zawartości wapna są odporne na korozję mikrobiologiczną oraz posiadają włąsciwości „oddychającej ściany” – przepuszczają parę wodną i sprawiają, że w pomieszczeniach tworzy sie korzystny mikroklimat. Tynk taki jest sprężysty, tzn. zdolny jest do niewielkich odkształceń w związku z ciągle pracującymi ścianami od zmian wilgotności i temperatury w pomieszczeniach. Dzięki takim właściowościom (które nie posiadają np. tynki maszynowe, gipsowe), ich trwałość szacuje się na 80 do 100 lat.

Instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i kotłem kondensacyjnym z wbudowanym zasobnikiem wody użytkowej JUNKERS. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o. Dzięki odzyskanej dodatkowej energii ciepła skraplania, kotły takie mają o wiele wyższą sprawność w stosunku do kotłów konwencjonalnych. Oznacza to oszczędność energii nawet do 25%.

Dodatkowo każda instalacja wyposażona jest w odrębny naścienny regulator pogodowy analizujący temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną, dobierając jednocześnie optymalną pracę kotła.

Purmo Ventil Compact (CV) to pokojowe stalowe grzejniki płytowe z podłączeniem dolnym lub z boku. Stanowią idealne wyposażenie domowej instalacji grzewczej. Te pokojowe grzejniki polecane są jako urządzenia grzewcze montowane w sypialniach, pokojach dziennych, kuchniach.
Zastosowane rury w systemie ogrzewania podłogowego wyposażone są w barierę antydyfuzyjną uniemożliwiającą przenikanie tlenu do instalacji. Ma to ogromne znaczenie dla trwałości stalowych elementów instalacji takich jak np. grzejniki. Polietylen stanowiący bazowy materiał rur jest usieciowany, co zapewnia instalacji długowieczność i zwiększa wytrzymałość rur na wszelkie naprężenia.
Zastosowane rozdzielacz w instalacji centralnego ogrzewania, eliminują konieczność łączenia rur w warstwie posadzki.

Plan osiedla

Domy w zabudowie bliźniaczej przy ul. Księcia Jaremy to nowoczesne osiedle o luźnej zabudowie, z wolną przestrzenią przed budynkami oraz pomiędzy nimi. Odległość boczna pomiędzy poszczególnymi budynkami to ponad 8 metrów, a odległość frontowa (do przeciwległych budynków) to 24 m. Każdy z zaprojektowanych budynków posiada wolną przestrzeń frontową parkingową – oznacza to, że przed każdym budynkiem, oprócz zaprojektowanych miejsc postojowych przed garażem, mogą jeszcze zaparkować co najmniej dwa samochody. Dzięki takiemu rozkładowi budynków, oraz z uwagi na to, że ulica dojazdowa jest ulicą bez przejazdu (tzw. ślepa droga), dla przyszłych mieszkańców pozostaje swobodna ilość miejsc postojowych przed ich posesjami oraz niski, bezpieczny poziom ruchu samochodowego.
Budynki od strony południowej graniczą bezpośrednio terenami zieleni naturalnej oraz lasem.
Działki od strony północnej graniczą z terenami przeznaczonymi pod zieleń izolacyjną od ulicy Bałtyckiej. Dodatkowo, ogrodzenie od strony ulicy Bałtyckiej wykonane ze specjalnego muru akustycznego.

Rzuty pomieszczeń

Budynki 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B
NrPomieszczenie:Powierzchnia:
1wiatrołap3,1 m2
2hol3,1 m2
3łazienka6,1 m2
4kuchnia7,4 m2
5przedpokój4,1 m2
6schody4,8 m2
7pokój dzienny25 m2
8garaż17,5 m2
SUMA71,1 m2
NrPomieszczenie:Powierzchnia:
1hol4,5 m2
2pokój14,1 m2
3pokój13,7 m2
4łazienka5,4 m2
5pokój12,9 m2
6pokój12 m2
SUMA62,6 m2

Rzuty pomieszczeń

Budynki 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B
NrPomieszczenie:Powierzchnia:
1wiatrołap2,36 m2
2hol3,61 m2
3łazienka5,89 m2
4kuchnia5,62 m2
5przedpokój3,55 m2
6schody4,68 m2
7pokój dzienny30,79 m2
8garaż16,24 m2
SUMA72,74 m2
NrPomieszczenie:Powierzchnia:
1hol4,25 m2
2pokój13,95 m2
3pokój13,14 m2
4łazienka5,26 m2
5pokój15,61 m2
6pokój15,3 m2
SUMA67,51 m2

Ceny budynków

Nr BudynkuPowierzchnia użytkowaPowierzchnia podłógPowierzchnia całkowitaPowierzchnia przynależnej działkiCenaOpis
Budynek 1A108,4 m2133,7 m2155,45 m2363 m2SPRZEDANYPDF
Budynek 1B108,4 m2133,7 m2155,45 m2316 m2SPRZEDANYPDF
Budynek 2A108,4 m2133,7 m2155,45 m2358 m2SPRZEDANYPDF
Budynek 2B108,4 m2133,7 m2155,45 m2351 m2SPRZEDANYPDF
Budynek 3A108,4 m2133,7 m2155,45 m2338 m2SPRZEDANYPDF
Budynek 3B108,4 m2133,7 m2155,45 m2296 m2SPRZEDANYPDF
Budynek 4A119,26 m2138,61 m2181,15 m2360 m2SPRZEDANY-
Budynek 4B119,26 m2138,61 m2181,15 m2395 m2SPRZEDANY-
Budynek 5A119,26 m2138,61 m2181,15 m2360 m2SPRZEDANY-
Budynek 5B119,26 m2138,61 m2181,15 m2383 m2SPRZEDANY-
Budynek 6A119,26 m2138,61 m2181,15 m2422 m2SPRZEDANY-
Budynek 6B119,26 m2138,61 m2181,15 m2452 m2SPRZEDANY-
Budynek 7A119,26 m2138,61 m2181,15 m2469 m2SPRZEDANY-
Budynek 7B119,26 m2138,61 m2181,15 m2469 m2SPRZEDANY-

Opis wykończenia

Opis wykończenia:

Konstrukcja murowana o stropach żelbetowych.
Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu klasy B20, zaizolowane przeciwilgociowo.
Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych, zaizolowane przeciwwilgociowo i ocieplone.
Ściany zewnętrzne – bloczki o grubości 24 cm, wykończone od zewnątrz styropianem grubości 15cm oraz tynkiem mineralnym KREISEL
Ściany działowe – bloczki o grubości 12 cm.
Okna PCV w kolorze złoty dąd z pakietem trzyszybowym. Kominy systemowe SCHIEDEL.
Schody wewnętrzne żelbetowe, zabiegowe.
Dach kryty dachówką BRASS. Folia dachowa paroprzepuszczalna.
Orynnowanie stalowe. Okna połaciowe FAKRO.
Brama garażowa segmentowa z napędem sterowanym pilotem.
Schody wejścowe i taras wykonane z kostki brukowej.
Wykonana instalacja kanalizacyjna w poziomie posadzki. Wykonane przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne,

gazowe i energetyczne. Wykonana instalacja do zagospodarowania wody opadowej.
Wykonane ogrodzenie działki. Od frontu murowane słupki. Wykonana ścieżka i podjazd z kostki brukowej. Wykonany geodezyjny pomiar powykonawczy budynku i przyłączy.

 

Wykończenie wnętrza:
Tynki wykończone gładzią szpachlową i pomalowane
Wykonane posadzki betonowe.

Poddasze ocieplone wełną mineralną ISOVER o grubości 30cm oraz wykończone płytami KNAUF
Kompletna instalacja centralnego ogrzewanie wraz z kotłem kondensacyjnym JUNKERS, grzejnikami PURMO, głowicami termostatycznymi oraz centralnym regulatorem pogodowym z czujnikami temperatury.
W kuchni oraz w łazience wykonane ogrzewanie podłogowe.
Kompletna wewnętrzna instalacja wody użytkowej.

Kompletna instalacja elektryczna, TV-SAT oraz instalacja alarmowa.