Kierownik Budowy

Kierownik budowy, zgodnie z obowiązującym prawem, to osoba obowiązkowo uczestnicząca w procesie budowlanym, niezależnie od tego czy prace budowlane prowadzone są metodą gospodarczą czy wspólnie z generalnym wykonawcą.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za przebieg całych prac budowlanych oraz ich jakość. Podstawowym aktem regulującym działalność w dziedzinie budownictwa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). Art. 17 PB (zawarty w rozdz. 3 określającym prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) wymienia kierownika budowy jako jednego z uczestników procesu budowlanego.Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa do czego kierownik budowy ma prawo. Są to określenia prawne mające charakter regulacyjny i nie stanowią listy zamkniętej. Prawa i obowiązki kierownika budowy są znacznie szersze, tym bardziej że kolejne artykuły wymieniają inne prawa i obowiązki osób pełniących tę funkcję.

Kierownikiem budowy (lub kierownikiem robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 PB i n.).
Dlatego też,

dla inwestorów, którzy samodzielnie prowadzą własną budowę domu jednorodzinnego lub innego budynku, oferujemy usługę wynajmu doświadczonego kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

W ramach zlecenia oferujemy wszystkie czynności, jakie nakłada na kierownika budowy Prawo Budowlane, w tym:
– przekazanie inwestorowi wymaganych prawem budowlanym oświadczeń (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przynależność do WMOIIB)
– wizyty na budowie podczas których sprawdzamy:
– prawidłowość wytyczenia geodezyjnego budynku
– zgodność warunków geotechnicznych z badaniami geologicznymi i projektem
– wykonanie robót zanikających, w szczególności zbrojenia ław fundamentowych, ścian konstrukcyjnych, stropów, konstrukcji dachowej, instalacji elektrycznych i wod-kan
– zgodność wykonania robot wykończeniowych z obowiązującymi normami
– prowadzenie dziennika budowy
– rozwiązywanie problemów zaistniałych podczas wykonywania robót
– doradztwo w sprawach formalnych związanych z budową własnego domu oraz w sprawach technicznych
Jesteśmy elastyczni i dyspozycyjni dla inwestora 7 dni w tygodniu. Usługi wykonujemy fachowo i rzetelnie. Działamy na terenie Olsztyna i okolic. Ceny za objęcie stanowiska kierownika od oświadczenia o przejęciu terenu budowy po zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru, uzależnione są od wielkości budynku oraz stopnia skomplikowania konstrukcji.

Osoba do kontaktu d/s. kierowania budową:
mgr inż. Jacek Buchowski tel.: 696 480 810
email: Jacek.buchowski@gmail.com
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.